Pravidla a podmínky soutěže o nejoriginálnější dar 

Pořadatelem a organizátorem soutěže jsou Lenka Vačkářová: 604 815 605, vackarova.lena@gmail.com

Doba trvání soutěže: soutěž bude probíhat dne 23.6.2019.

Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době konání soutěže předá novopečenému knězi originálně zabalený finanční dar. Dar je nutné jasně a zřetelně označit jménem a příjmením soutěžícího, aby organizátor věděl, od koho dar dostal.
Soutěže je možné účastnit se po skupinách. Každý soutěžící či skupina se může zúčastnit pouze jednou.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Způsob určení výherce a předání výher

Vyhrát může pouze soutěžící, který splní všechny podmínky soutěže. Výherce bude vybrán organizátorem dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí na základě originality a nápaditosti daru soutěžícího.
Výherce bude organizátorem vyhlášen dne 23.6.2019

Všeobecné podmínky

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržet její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky a pravidla soutěže či ji jednostranně a z jakéhokoli důvodu přerušit či odložit. Organizátor není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé v průběhu soutěže.