Kněz

Kněz je Boží služebník v rukou biskupa, který je vybrán z běžných lidí a pro lidi, aby jim pomáhal, hlásal vše, co Bůh lidem říká a zprostředkoval lidem dary, které Bůh pro ně připravil, když se za ně obětoval.

Kněžské svěcení

Svěcení, během kterého se z kandidátů svěcení stávají kněží. Je zařazeno za první částí mše, během které se čtou úryvky z Bible. Skládá se ze tří částí. Nejprve jsou kandidáti představeni arcibiskupovi a ten se jich ptá na ochotu zavázat se ke službě na celý život. Potom všichni prosí o přímluvu všechny svaté a nakonec arcibiskup klade kandidátům ruce na jejich hlavu a modlí se za jejich posvěcení, což je starodávný proces, kterým již Ježíšovi učedníci předávali kněžství svým pomocníkům. Totéž dělají i všichni přítomní kněží. Nakonec jsou noví kněží oblečeni do bohoslužebných rouch, je jim předán kalich s vínem a miska s hostiemi pro slavení mše. Obřad svěcení končí pozdravem s arcibiskupem a ostaními kolegy z řad kněží.

Místo a čas svěcení

Doprava pomocí MHD, zastávka tramvaje: Pražský Hrad.

Počítejte s dostatečnou časovou reservou než se dostanete do katedrály kvůli bezpečnostním prohlídkám!

Dárky

Pokud mě chcete obdarovat nějakým dárkem, prosím, postupujte podle pokynů zde.